Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.10.2019 ob 10:00:03 in je

91325ec9925dd1331f73322fc6004352a899a7ce

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.10.2019 ob 10:37:45 je bila

ccae0814dd3fd0b51369067fab6e5f2ceb480229


Ponudnik

HERBBY STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Predračun: