Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.10.2018 ob 09:00:03 in je

e695c2ffbb46cfe961a7b60bf39edc9aac1475f2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.09.2018 ob 15:16:34 je bila

57345868309e6ed1af09a35d87bbf475f20a029c


Ponudnik

PROTIM RŽIŠNIK PERC ARHITEKTI IN INŽENIRJI D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 139.080,00 z DDV

Ponudnik

PLANING BIRO KRANJ, PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 139.690,00 z DDV