Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.04.2021 ob 13:07:32 in je

a68f309195c2836adc0526369a57ac8b6508dc8a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.04.2021 ob 13:07:32 je bila

5d90d68e18d9d664f44db0a867dd7f7afcf26ee1


Ponudnik

EKO OBNOVA, GRADBENIŠTVO IN SVETOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 273.145,09 brez DDV

Ponudnik

URAL TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 247.451,99 brez DDV

Ponudnik

RAZVOJNI ZAVOD PODJETJE ZA POSLOVNE STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 246.773,29 brez DDV