Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.05.2021 ob 12:42:22 in je

629c6db75726fbe50b451d8bfc5b89b3fd7e5fef

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.05.2021 ob 12:42:21 je bila

593fed4df58c0b3d06c13100effbed84cad35af5


Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 6.452,43 brez DDV
  • Sklop 2- ponudbena cena: 14.996,88 brez DDV
  • Sklop 3- ponudbena cena: 7.959,44 brez DDV
  • Sklop 4- ponudbena cena: 1.737,36 brez DDV
  • Sklop 5- ponudbena cena: 4.525,07 brez DDV
  • Sklop 6- ponudbena cena: 1.186,41 brez DDV
  • Sklop 7- ponudbena cena: 2.430,68 brez DDV