Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.06.2023 ob 15:21:19 in je

41387f6e81d8e027d48b9a0d99756cbd6a4b4cd3

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.06.2023 ob 15:21:19 je bila

7de28ef2533719d84d3f52c6f27de379f4c9308e


Ni prispelih ponudb.