Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.06.2020 ob 10:00:12 in je

da3509d537635937fdf2c0649065a427bc611d6c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.05.2020 ob 11:14:44 je bila

7f59307afafce8a94dd89ee7e99a40d1b4b9bf91


Ponudnik

ALLDEA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 98.070,00 brez DDV

Ponudnik

ADD TRGOVINA, INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O., TBILISIJSKA 85, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 90.093,61 brez DDV