Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.06.2020 ob 07:18:45 in je

109ceb3aa0b68c53bd758cd6d1ab4f63687f780a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.06.2020 ob 07:18:44 je bila

f22a5c576380ea7ac0c60f50d2b656b32ccbbb28


Ponudnik

C & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.066.760,00 brez DDV

Ponudnik

ELTIMA TRGOVINA, ZASTOPANJE IN POSREDOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.056.000,00 brez DDV