Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.05.2021 ob 09:51:14 in je

908193b9e2174764b6050dc19138617fd916d444

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.05.2021 ob 09:51:13 je bila

102ec012904bf44d50eec1966f31b156f8607b27


Ponudnik

ELEA IC PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: SADAR + VUGA d.o.o.
  • Naslov: Wolfova 1, 1000 Ljubljana
  • Davčna številka: SI47717866
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 7.130,00 brez DDV
  • Sklop 2- ponudbena cena: 373.400,00 brez DDV