Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.10.2019 ob 10:00:03 in je

0beeeabef90be9ca024b882479f3d4db63ae5aa2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.10.2019 ob 15:48:14 je bila

de850a4ddceb962069f07022ed86bcee24c8d302


Ponudnik

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 4.595.560,39 brez DDV

Ponudnik

GP KRK d.d.
  • Partner 1

  • Naziv: CBE d.o.o.
  • Naslov: Tehnološki park 20, Ljubljana
  • Davčna številka: SI97153613
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.967.698,76 brez DDV