Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.01.2021 ob 12:04:45 in je

4a6d9e76dc48591e46a2a0202d62bde58a2aa7d5

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.01.2021 ob 12:04:45 je bila

3f68ebc3033121c743a6cdfb0ddbef18fc2b7b3d


Ponudnik

BLISK MONTAŽA, INŠTALACIJE, KROVSKO KLEPARSKA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 103.174,45 brez DDV

Ponudnik

KLIMA CELJE INDUSTRIJA AEROTERMIČNIH NAPRAV D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 77.842,00 brez DDV