Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 27.09.2023 ob 15:12:56 in je

fc43389d363a8a9ce6ca57615410f24a2935add4

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.09.2023 ob 15:12:56 je bila

004527b2eb20a34c424eb37b704498d75cffed9c


Ponudnik

Schwarzmann d.o.o.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 264.420,00 brez DDV

Ponudnik

EXPO BIRO DRUŽBA ZA IZGRADNJO OBJEKTOV, PROIZVODNJO IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 288.027,50 brez DDV