Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.04.2023 ob 16:32:34 in je

cf44c8558d2a903c67b13b9f17ab400eca874ab9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.04.2023 ob 16:32:34 je bila

b74cd99b869f0c35664ba576f47bbbc177139dde


Ponudnik

EBERT D.O.O. ZASTOPSTVO IN STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 246.969,00 brez DDV