Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.10.2018 ob 10:00:02 in je

95872712c815780f66c51263fc5e7eae3d978ae1

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.09.2018 ob 13:05:46 je bila

99457fecb1609f51419873322fa90fe5c70653f5


Ponudnik

APARATURA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 100.000,00 z DDV