Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.12.2020 ob 12:41:33 in je

1ebda9453d7599c476788ee480e62a4f13834412

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.12.2020 ob 12:41:33 je bila

734ec4faa72f2af7c8bf65b8e5db334591645a4e


Ponudnik

RadonTec GmbH

Vsebina predračuna

Predračun:

Ponudnik

SARAD GmbH

Vsebina predračuna

Predračun: