Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.10.2018 ob 12:00:04 in je

b7b569cc115465082131dfcc7a7942e7eb5023f0

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.10.2018 ob 13:14:52 je bila

66af7c481cc3cf226ffe2e5b34ac4a5c524faf5d


Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 86.090,00 brez DDV

Ponudnik

RIHTER MONTAŽNE GRADNJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 71.055,72 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 86.617,59 brez DDV