Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.04.2019 ob 10:00:01 in je

8d3a0c2b2a8d11449f05f9edcdf2ee9cd7a4bead

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.03.2019 ob 11:32:16 je bila

411e5485bc003a28800a3a4b9adf2e7baff96040


Ni prispelih ponudb.