Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.01.2020 ob 11:00:03 in je

eb3c0ca3bc970fca1ba8a5baa0e333d11f3ec10a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.12.2019 ob 11:51:19 je bila

1c428ed88ff51494dbd9c354dc7c260ea6a9ee98


Ponudnik

LABENA TRGOVINA, SVETOVANJE IN PROIZVODNJA LABORATORIJSKE OPREME D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 74.519,93 brez DDV