Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.02.2019 ob 10:00:02 in je

7279fcf80883821d519b41bca52cb6e38a47dbb9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.01.2019 ob 11:02:01 je bila

79c450ac099af58d8737f2015809976db56bea90