Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 23.12.2020 09:00:56
Sprememba iz "23.12.2020".
Sprememba datuma 17.12.2020 15:21:27
Sprememba iz "18.12.2020".
Sprememba datuma 11.12.2020 09:16:55
Sprememba iz "14.12.2020".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.12.2020 ob 09:00:57 in je

8da28ade55240e4fc215540bbf9aef7a24f00c0d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.12.2020 ob 09:00:56 je bila

9608f702b8fb55d93ff63a7f675a3468c2ec0b16