Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.05.2019 ob 12:00:01 in je

46e483f6df7a6bfdbe276108ba13d57438a9d39a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.04.2019 ob 09:17:20 je bila

007e17459528c1eb87a6116af78d2ab570970dcf


Ponudnik

BE-TERNA, POSLOVNE REŠITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 200.568,00 z DDV