Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.07.2023 ob 15:34:30 in je

8d65baff6cfe8ce5a1ca7428d0581a6f390563cd

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.07.2023 ob 15:34:30 je bila

9670d2d33ae76cbddab8b17d22bc86ffce7fb6fe


Ponudnik

MIKRO MEDICA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, MONTAŽO, PROJEKTIRANJE IN KONSTRUIRANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 317.270,00 brez DDV

Ponudnik

ELPROING, RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 299.550,00 brez DDV