Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 08.03.2019 12:35:56
Sprememba iz "19.03.2019".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.03.2019 ob 12:00:02 in je

0873c47ae36af6a3306c77fc5771c6b34e08ed69

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.03.2019 ob 09:04:09 je bila

0fdf8095325a2e038f008e0371684c8b871bd6a1


Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 194.706,40 z DDV

Ponudnik

CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 298.125,45 z DDV

Ponudnik

PLAN INVEST GRADNJE D.O.O., DRUŽBA ZA SPLOŠNE GRADBENE STORITVE IN INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 194.517,78 z DDV

Ponudnik

ADRIAING PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE, INŽENIRING IN PRODAJO, D.O.O. KOPER

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 198.185,66 z DDV

Ponudnik

HIP KA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 243.999,39 z DDV

Ponudnik

GODINA GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 266.848,37 z DDV

Ponudnik

FINALI GRADBENIŠTVO IN STORITVE D.O.O.

Ponudnik

FINALI GRADBENIŠTVO IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 270.528,62 z DDV