Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.09.2023 ob 12:44:39 in je

98735a738e9b4e7411f413f4343418fe5c614f9a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.09.2023 ob 12:44:39 je bila

da050fda78a19464659b09f850f2d118d84bec2c


Ni prispelih ponudb.