Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.04.2019 ob 10:00:01 in je

3d5cbc1df95c6d6db7e4856ce3929f95e106ce00

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.04.2019 ob 09:19:46 je bila

66f8ed90a304b0b5e8ec50bb6d378eff0824cb0b


Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 199.661,27 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 130.193,93 brez DDV