Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.11.2021 ob 13:28:07 in je

6818323a17c9816bf9c8050b7e501ae0c9644d24

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.11.2021 ob 13:28:06 je bila

cde592dd05355910f17884f0e7ca22e5b4cb36d7


Ponudnik

SPARKASSE LEASING S, DRUŽBA ZA FINANCIRANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 330.078,60 z DDV