Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.07.2021 ob 09:01:03 in je

6a0241b74b1f6413ba575df7f91aaabc96489e98

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 28.07.2021 ob 09:01:02 je bila

3849151bfe821134539348ba900e0117cb115f35


Ponudnik

OUR SPACE APPLIANCES, DRUŽBA ZA INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 118.819,46 z DDV

Ponudnik

ALARIX SISTEMSKE INTEGRACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 145.180,00 z DDV