Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.05.2021 ob 20:54:06 in je

58ed32a4188606a0ea30600726d77c5576ccc341

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.05.2021 ob 20:54:00 je bila

129d49afd96a614050d2d6c136a6b804547130c5


Ponudnik

IXTLAN TEAM, RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 851.000,00 brez DDV