Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.04.2019 ob 10:00:02 in je

0abcc48f98d4d15c76a0edf19b673b36c06e1062

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.03.2019 ob 09:43:39 je bila

e1bb873f6eac879429d5e9fd96d1f203026e4153


Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 73.766,87 brez DDV

Ponudnik

PROMOBILE GRADBENI INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 43.685,40 brez DDV

Ponudnik

EKO PODJETJE ZA PROMET, PROIZVODNJO, RAZVOJ, RAZISKAVE IN SVETOVANJE EKOLOŠKO UGODNIH KEMIČNIH IZDE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 68.385,67 brez DDV