Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.10.2021 ob 09:41:11 in je

ca851e5f8351499165da585dc0d68ffd14c6237b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.10.2021 ob 09:41:10 je bila

9f42cbce4e336538aa422b18d0f4172aad5235e5


Ponudnik

GEA CONSULT, INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 134.078,00 z DDV