Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.11.2023 ob 09:05:24 in je

cb6967b04909cd8d34b316b9b14c5ee2d79d2787

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.11.2023 ob 09:05:24 je bila

2223f195ca9941bea1cd00b536d242a47455a04b


Ponudnik

WEBO.SI ZAŠČITNA OPREMA IN EKOLOGIJA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 183.036,00 brez DDV