Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.06.2021 ob 15:45:18 in je

3e04dbc6034d06a83444c64e4502571908844477

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.06.2021 ob 15:45:18 je bila

abba3b2d208accb32ad3d51abb55957744fc53db


Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 512.313,39 z DDV