Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.05.2019 ob 10:00:01 in je

f11f80c6eee4c57d1b3524b290261aca930e1661

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.04.2019 ob 14:24:43 je bila

eac1960029630442cdeb6467c83d77dabb6d052c


Ponudnik

REALITETA - SVETOVANJE IN STORITVE - ROBERT GEISLER S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 33.600,00 brez DDV

Ponudnik

ODVETNIŠKA DRUŽBA ČUK & PLEŠKO O.P., D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 28.950,00 brez DDV

Ponudnik

LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 48.610,00 brez DDV

Ponudnik

ODVETNIŠKA DRUŽBA FAŠUN, MELIHEN, MILAČ, STROJAN, O.P., D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 55.000,00 brez DDV