Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 11.05.2020 07:23:12
Sprememba iz "18.05.2020".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.05.2020 ob 16:00:10 in je

650862fde732c69b18c8480b811df5ecb72a4afe

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.05.2020 ob 07:23:13 je bila

681104c67642ac4869699673519417445ea0e00c


Ponudnik

SIA S.p.A:
  • Partner 1

  • Naziv: COLT Technology Services S.p.A.
  • Naslov: Viale Jenner 56, Milan (Italy)
  • Davčna številka: 12286350157
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.212.670,50 brez DDV

Ponudnik

SWIFT SC

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 164.366,80 brez DDV