Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 12.03.2021 13:40:14
Sprememba iz "26.03.2021".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 12.03.2021 ob 13:40:16 in je

cd3d79d64447dccaf44d3d7cb5059a512576ca70

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.03.2021 ob 13:40:14 je bila

a8ad89ca638644ef0e2fcd6da6c90d0542a76a8b


Ponudnik

PORSCHE LEASING SLO D.O.O. FIRMA ZA LEASING, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 496.276,80 z DDV