Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.11.2020 ob 14:06:55 in je

c01f3781741822b8b0c7bab9dba044aa341295ec

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.11.2020 ob 14:06:54 je bila

dbb8027dd464858533e1c264032632982c964f21


Ponudnik

BE-TERNA, POSLOVNE REŠITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 219.360,00 brez DDV