Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.05.2022 ob 10:22:47 in je

9291d9ce1a029d730d62ad74e63cebc7baa6c673

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.05.2022 ob 10:22:47 je bila

ca7ae566db9daba6118f65999e81d4a9f2c4f822


Ponudnik

SKB LEASING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 53.796,88 brez DDV

Ponudnik

PORSCHE LEASING SLO D.O.O. FIRMA ZA LEASING, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 18.711,36 brez DDV