Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 05.06.2023 09:58:44
Sprememba iz "05.06.2023".
Sprememba ure 05.06.2023 09:58:44
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 05.06.2023 ob 09:58:44 in je

93761d37738fff07aa665419d9661102fccdd660

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.06.2023 ob 09:58:44 je bila

e2aefb9ff7e6dc1fe3b95f65aa5f416cb7169acc


Ponudnik

PROIZVODNJA POHIŠTVA MED - LAB MILOŠ RAUH S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 100.302,80 brez DDV

Ponudnik

MIKRO+POLO, DRUŽBA ZA INŽENIRING, PROIZVODNJO IN TRGOVINO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 113.163,70 brez DDV

Ponudnik

ATLAS OPREMA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO Z NOTRANJO OPREMO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 101.260,00 brez DDV