Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.11.2022 ob 08:06:41 in je

50b7c4ab354985d7fc33f0580f08eca1de089191

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.11.2022 ob 08:06:41 je bila

002dc3c598e11f35bdef8a422525d9553c58e919


Ponudnik

IRMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIALOV IN APLIKACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 204.125,00 brez DDV