Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.01.2022 ob 07:23:42 in je

7fbb68ce2c0aad5805892b1953389dc8dea9a6ad

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.01.2022 ob 07:23:42 je bila

39a92e9a9303b8870b3931e8055326de21116199


Ponudnik

SRC INFONET D.O.O., PODJETJE ZA INFORMACIJSKO SVETOVANJE, INŽENIRING IN TRGOVINO

Ponudnik

SRC INFONET D.O.O., PODJETJE ZA INFORMACIJSKO SVETOVANJE, INŽENIRING IN TRGOVINO
  • Partner 1

  • Naziv: LOGITUS INFORMACIJSKI SISTEMI D.O.O.
  • Naslov: CESTA V GORICE 1, 1000 LJUBLJANA
  • Davčna številka: SI 49153935
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.131.960,00 brez DDV