Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.02.2019 ob 16:00:03 in je

ea9979680d8273522b9a8824b89b98eb353f8def

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.02.2019 ob 11:52:09 je bila

1e2a53c22344c92e4b40ed7a4a0d23bb28a8d151