Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.10.2020 ob 15:14:27 in je

0fc9c96e6d63d9da76415d42b65074cc608cadd8

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.10.2020 ob 15:14:27 je bila

3b93c3d07576d72456883cef06b54fcd5d418199


Ponudnik

ASTRAVITA, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D. O. O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,59 brez DDV

Ponudnik

CTD, RAČUNALNIŠKE STORITVE, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 64.000,00 brez DDV

Ponudnik

CARDIO TRGOVINA IN ZASTOPANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 75.000,00 brez DDV

Ponudnik

LABENA TRGOVINA, SVETOVANJE IN PROIZVODNJA LABORATORIJSKE OPREME D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 57.000,00 brez DDV

Ponudnik

PROSIGURA, PRODAJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH STORITEV, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 65.800,00 brez DDV

Ponudnik

MEDOPS, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Ponudnik

MEDOPS, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 192.000,00 brez DDV

Ponudnik

ACRON TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 65.000,00 brez DDV

Ponudnik

PAB, PODJETJE ZA TRGOVINO, ZASTOPANJE IN POSREDOVANJE D.O.O., NAKLO

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 84.000,00 brez DDV

Ponudnik

IMEXA TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Ponudnik

IMEXA TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,89 brez DDV

Ponudnik

GROUP 22 TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,63 brez DDV