Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 12.02.2021 ob 13:32:08 in je

0490d306de69efffefedd353ec35943a683650b6

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.02.2021 ob 13:32:08 je bila

097c864807c1e42a73e83a73d490b7a011b37133


Ponudnik

SALUS, VELETRGOVINA, DRUŽBA ZA PROMET S FARMACEVTSKIMI, MEDICINSKIMI IN DRUGIMI PROIZVODI, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 721.275,00 brez DDV

Ponudnik

KEMOFARMACIJA, VELETRGOVINA ZA OSKRBO ZDRAVSTVA, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.157.200,00 brez DDV