Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 12.01.2022 ob 10:39:43 in je

7950e190e97e807d20bf0ce3ed56c94795cd6399

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.01.2022 ob 10:39:43 je bila

78fe7536420ccdfdbe6ff203fea689795471afaf


Ponudnik

HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.617.568,17 z DDV

Ponudnik

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VISOKE IN NI

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 2.110.150,52 z DDV

Ponudnik

PIRC GRADNJE GRADBENIŠTVO, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 2.068.184,63 z DDV

Ponudnik

LAVACO PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.764.185,05 z DDV