Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.07.2020 ob 11:00:03 in je

82ce09b65f5423980184b0b033eb09983631550b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.06.2020 ob 09:46:26 je bila

2730054876dade3d61b8070a944029d981768a43


Ponudnik

UNISTAR LC, ZASTOPSTVO, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME IN RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ D

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 479.468,00 brez DDV