Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.04.2022 ob 14:10:58 in je

6cd8b34b11c177c7664ed6c6b77bbbb80c851f5f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.04.2022 ob 14:10:58 je bila

60d36f784f41f04aec7f4a9de4262e96248e0aa8


Ponudnik

KNUPLEŽ GRADNJA STANOVANJSKIH IN NESTANOVANJSKIH STAVB IN OSTALE STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 2.448.455,32 brez DDV

Ponudnik

GES, GRADBENIŠTVO, ENERGETIKA, SANACIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 2.324.713,79 brez DDV