Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.09.2021 ob 14:26:55 in je

3d0eba7a6df716d3bb8c05b2af06c2990420b863

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.09.2021 ob 14:26:55 je bila

2cffab961dee03bccad6434215a78a8cb7aac9c1


Ponudnik

UNISTAR LC, ZASTOPSTVO, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME IN RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ D

Ponudnik

UNISTAR LC, ZASTOPSTVO, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME IN RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ D

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 122.809,60 brez DDV