Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 16.10.2020 ob 10:51:06 in je

010b9cac71b471fa608e9bb25bb7c9c52f9d86ec

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.10.2020 ob 10:51:06 je bila

c6e75045e3b2f865268b82d9deb1cc9a98da5b63


Ni prispelih ponudb.