Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.06.2021 ob 11:19:08 in je

934f19d48eab9a6a51304117ccb20e523e49e448

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.06.2021 ob 11:19:05 je bila

4da766b11e8438bdc0b25b65ceb1670b5736cf06


Ponudnik

UNISTAR LC, ZASTOPSTVO, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME IN RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ D

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 145.660,68 z DDV