Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.07.2019 ob 10:00:03 in je

3bf4df696c71405a9a788dab479b975afbb7bcec

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.07.2019 ob 10:00:45 je bila

c446ba74f09d459edb7915db87f1d3efc4a650d9


Ponudnik

DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 150.068,23 brez DDV

Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 155.289,26 brez DDV