Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.08.2022 ob 10:47:11 in je

0f633bf82d0f4d61ed672ec36a92a7cc335151da

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.08.2022 ob 10:47:11 je bila

fc48964106403ca457715811e3884ef444ccbdd1


Ponudnik

MARGIS, INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 96.000,00 brez DDV